Csatlakozzon Hozzánk!

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott, munkavállaló

Rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony és (az Mt. alapján) munkaviszony létesítésének feltételei:
  • önként jelentkezés,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előéletű,
  • betöltött 18. életév,
  • bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrzéséhez való hozzájárulás
  • kockázatmentes határozat a nemzetbiztonsági ellenőrzésről,
  • egészségi alkalmassági vizsgálat, kompetenciavizsgálat,
  • a tervezett munkakörhöz meghatározott végzettség, szakképesítés, követelmény (rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony esetén legalább érettségi vizsga),
  • aki elfogadja egyes alapvető jogainak törvény szerinti korlátozását,
  • akinél nem állnak fenn a jogviszony létesítését kizáró körülmények.
A jogviszony kinevezéssel, munkavállaló esetén munkaszerződéssel jön létre.