Csatlakozzon Hozzánk!

Hivatásos szolgálat

A hivatásos állomány tagja lehet, aki az alábbi jogszabályi követelményeknek megfelel:
 • önként jelentkező,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előélet,
 • állandó belföldi lakóhellyel rendelkező,
 • magyar állampolgár,
 • aki a 18. életévét betöltötte és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál (1957 után születettek esetében 65. életév) legalább 10 évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett beosztásnak megfelelő, jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, (tiszti beosztáshoz főiskolai, vagy egyetemi végzettség és államilag elismert nyelvvizsga, tiszthelyettesi beosztáshoz érettségi),
 • aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztásra egészségi és pszichikai szempontból alkalmas,
 • aki a poligráfos vizsgálaton való részvételt vállalja,
 • akinek az életvitele nem kifogásolható, és aki írásban hozzájárul ennek a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • aki elfogadja az egyes alapvető jogainak a szolgálati törvény szerinti korlátozását,
 • aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a szolgálati törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti,
 • aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, a szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat,
 • akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények.