Adatkezelési tájékoztató


Általános adatkezelési információk


Bevezetés

Az NBSZ tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információszabadsághoz és információ biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az adatkezelést pedig a csatolt adatkezelési tájékoztatókban foglaltak alapján és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.


Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bakos Barbara
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

Külsős személyeket érintő adatkezelések

 1. Az NBSZ honlapjain a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerződésekkel kapcsolatos adatkezeléséről
 2. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat központi honlapon a www.nbsz.gov.hu oldalon használt az alapműködést biztosító cookie-kkal végzett adatkezelésről
 3. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat központi honlapon a www.nbsz.gov.hu oldalon használt a statisztikai célú cookie-kkal végzett adatkezelésről
 4. Az NBSZ honlapjain a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel összefüggő adatkezelésről
 5. Az NBSZ központi honlapján a humán erőforrás adatbankba történő online jelentkezéssel kapcsolatosan a jelentkező személyek adatainak kezeléséről
 6. Az NBSZ honlapjain a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal kapcsolatot tartó más közhatalmi jogosítványt gyakorló szervet képviselő személyek adatainak kezelésével összefüggő adatkezelésről
 7. Külsős személyek Nemzetbiztonsági Szakszolgálat objektumaiba, valamint azok biztonsági területeire történő belépéséhez kapcsolódó adatkezelésekről
 8. Az NBSZ honlapjain a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál betöltendő munkakörökhöz jelöltként átadott adatok kezeléséről
 9. Az NBSZ honlapjain a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő adatkezelésről
 10. Az NBSZ központi honlap (www.nbsz.gov.hu) látogató személyek adatainak kezelése
 11. Az NBSZ központi telefonszámán történő hangrögzítéshez kapcsolódó adatok kezeléséről
 12. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat objektumaiba, valamint azok biztonsági területeire történő belépéséhez kapcsolódó objektumvédelmi felvételekkel összefüggő adatkezelésekről
 13. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal együttműködés keretében kapcsolatot tartó szervet képviselő személyek adatainak kezelésével összefüggő adatkezelésről
 14. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos érintetti joggyakorlással összefüggő adatkezelésről