Adatkezelési tájékoztató


az NBSZ központi honlap (www.nbsz.gov.hu) egyedi cookie-kkal végzett adatkezeléséről


1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Rück István
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
4. Cookie (süti) fogalma

Az NBSZ a központi honlapján a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A sütik kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató (a továbbiakban: érintett) számítógépén és amelyeket az érintett internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.


5. A sütik feladata

A sütik az információt az érintett böngészőjében tárolják, a feladatuk például az, hogy felismerjék az érintettet, amikor később visszatér a weboldalra. A sütik a weboldal üzemeltetőinek segítenek megérteni, hogy az érintettek a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a leginkább használhatónak.


6. A webhely használatakor az NBSZ által gyűjtött információk

Azzal, hogy az érintett ellátogat a weboldalra, valamint azzal, hogy megnyomja az „Elfogadom” gombot, az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az NBSZ a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, saját, illetve külső szolgáltató („harmadik fél”) által kezelt sütiket használjon. Ilyen adatok az érintett számítógépének azok az adatai, amelyek a weboldal használatakor generálódnak, illetve amelyeket a webhelyen használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.
Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az érintett külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – a webhely meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem kapcsolja össze az NBSZ, azaz az érintett ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és az NBSZ fér hozzá.


7. A weboldalon használt sütik bemutatása
Besorolás Részletek
Alapműködést biztosító sütik A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Statisztikai célú sütik A statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Oldalunkon a Matomo webanalitikai rendszer sütijeit használjuk.

Részletek:
Elnevezés Leírás Besorolás Lejárati idő
acceptcookies Sütik elfogadását jelző süti Alapműködést biztosító süti 1 év
PHPSESSID Munkamenet azonosítót tartalmazó, technikai, saját süti. Alapműködést biztosító süti a munkamenet időtartama
_pk_ Matomo webanalitikai süti. Statisztikai célú süti 18 hónap

8. A sütik által gyűjtött információk NBSZ-s felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatóak fel az érintett azonosítására, és csak akkor kerülnek összekapcsolásra ezen adatok egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azonosításra alkalmas (statisztikai célú) sütiket alkalmazzon az NBSZ.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az NBSZ a weboldalát megfelelően tudja működtetni. Ehhez szükséges különösen az egyes munkamenetek megkülönböztetése, a webhely látogatási adatainak nyomon követése, és a webhely használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az NBSZ felhasználhatja továbbá ezeket az információkat arra, hogy a különböző érintetti folyamatokat, tendenciákat elemezze, illetve a weboldal működését javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatáról.
Az NBSZ felhasználhatja még az így nyert információkat arra, hogy a webhely használatáról statisztikákat állítson fel és ezeket elemezze.


9. A sütik beállítása

A sütibeállításokkal kapcsolatban lényeges információ az érintett számára, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket az érintett törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.


10. A sütik kikapcsolása

Az érintett az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatók egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érhetők el:


11. Adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.
Papíralapú adatkezelés esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek elhelyezésre.
Elektronikus formában történő adatkezelés esetén a kapcsolódó programokhoz, rendszerekhez kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek férhetnek hozzá, naplózott, egyedi technikai azonosítást biztosító hozzáférési jogosultsággal.


12. Érintettek általános jogai

12.1. Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően.
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


12.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy ezzel kapcsolatban részletes információt kapjon (adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, stb.).
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


12.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat.
Az NBSZ a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


12.4. Törléshez való jog

Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A törlési kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az NBSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.)
Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ a törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


12.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.
A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


12.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NBSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az NBSZ, ha

Az NBSZ megvizsgálja az adathordozási kérelem jogosságát, s annak elfogadása esetén legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés/továbbítás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelmet teljesíti, illetve elutasítás esetén a kérelemben megadott elérhetőségen erről részletes tájékoztatást nyújt.
A kérelem pozitív elbírálása esetén a tájékoztatással egyidejűleg géppel olvasható formában megküldésre kerülnek az érintetti személyes adatok is.


12.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás vagy jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen.
A tiltakozási kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben ilyen bizonyítás nem történik, akkor az NBSZ a tiltakozásra vonatkozó kérelemnek legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – helyt ad (azaz törli az inkriminált adatot), és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az érintett, ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kérheti az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400