Az egyes szervezeti egységek jogszabályban meghatározott feladatai


Belső ellenőr

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján vizsgálja a belső kontrollrendszerek kiépítését, jogszerű működését, az erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását.

Gazdasági Igazgatóság

Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság

Szakértői Intézet

Műveleti Adatszerző Igazgatóság

Információ Feldolgozó Igazgatóság

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmának ellenőrzése, feldolgozása, továbbá a lakásban történtek technikai eszközök segítségével való megfigyelése és rögzítése során keletkezett adatok, információk feldolgozása.

Technikai Felderítő Igazgatóság

Műveleti Felderítő Igazgatóság

Fejlesztési és Informatikai Igazgatóság

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

Nemzeti Kibervédelmi Intézet

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet irányítja a kibertérből érkező fenyegetésekre történő felkészülést, jogszabályban meghatározott hatáskörben és illetékességgel ellátja az ezekkel szembeni védekezést, amely érdekében kapcsolatot tart a kibervédelem hazai és nemzetközi szereplőivel. Az Intézeten belül három szakmai terület működik:

Adminisztratív Igazgatóság

Nemzeti Biztonsági Felügyelet