Negyedszázad a nemzet szolgálatában

Küldetés ⋅ Tapasztalat ⋅ Innováció

25 évvel ezelőtt, 1996. március 27-én, egy modern és előremutató kormányzati döntés alapján került megalapításra a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ). A konszenzusos politikai elhatározás értelmében a titkosszolgálati eszközök alkalmazása egy különálló, a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetektől független, ilyenformán elfogulatlan intézményhez került kiszervezésre. Az NBSZ létrehozása megfelelt a rendszerváltáskor megfogalmazódott társadalmi-politikai elvárásoknak – kiemelten a jogállamiság kritériumai, a magánélet és a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesítése –, miközben gazdasági szempontból is jelentős előnyöket hordozott magában, és a profiltisztítás eredményeként valamennyi érintett szereplő esetében növelte a hatékonyságot.

A nagypolitika korát megelőző döntésének köszönhetően az NBSZ akkoriban már puszta létezésével is kuriózumnak számított a szocialista hagyományokat frissen levetkőző Kelet-Közép-Európában. Egyediségét fokozta, hogy előtörténetére figyelemmel titkosszolgálatként került ugyan megalakításra, ehhez azonban hagyományos értelemben vett titkosszolgálati jogosítványok nem tartoztak és nem tartoznak ma sem, noha azóta már több hibrid szervezet működik a rendvédelmi ágazatban, az NBSZ speciális volta létrehozásától fogva egyre markánsabbá vált.

Szolgáltatásai kezdetben gyakorlatilag a titkos információszerzés területére koncentrálódtak, de az elmúlt 25 év során ezek tartalma bővült, illetve a spektruma a társadalmi elvárásoknak megfelelően és a technológiai fejlődést lekövetve folyamatosan szélesedett, így mára – miközben a titkos információszerzés terén megkerülhetetlen közreműködővé vált – jelentős szerepet tölt be az elektronikus információ- és kiberbiztonsági szervezetrendszerben is.

A fejlődés alapvető törvényszerűségeire figyelemmel egyre gyakoribb, hogy új, kihívásokat tartogató feladatok ellátására kerül felhatalmazásra az NBSZ, ahol a teljesítmény színvonalát a képességek palettája és minősége határozza meg. Az információs és kommunikációs technológiák forradalmának korában elengedhetetlen, hogy az NBSZ valamennyi szolgáltatási területén folyamatosan kutassa, ismerje és magabiztosan használni is képes legyen a megjelenő új technikai módszereket és eljárásokat, amelyek napi rutinba történő illesztése újszerű gondolkodást, proaktivitást követel meg.

Az elmúlt évtizedben az NBSZ működési környezetét a minden korábbinál intenzívebb technikai fejlődés jellemezte, és – amennyiben továbbra is meg kívánt felelni alapvető rendeltetésének, avagy a széles értelemben vett biztonság garantálásának – nem lehetett opció a technológiai trendek figyelmen kívül hagyása: a tegnap még sci-fi-nek tűnő fejlesztésekre módszertani és technológiai innovációval kellett válaszolnia. Az elsajátított új ismeretek alapján új képességek formálódtak és önállósodtak, amelyeknek köszönhetően volt képes az NBSZ szolgáltatásai folyamatos megújítására, a kiberbiztonság hazai szervezetrendszerének átstrukturálására, vagy a már több mint 20 éve működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet tevékenységi körének NBSZ szervezetébe történő integrálására.

A szervezeti fejlődés – haladjon bár időnként egyenetlenül – töretlen, ez pedig komoly felelősséget is ró az NBSZ-re szervezeti és személyi szinten egyaránt. Az NBSZ létrehozásának indoka és működésének alapelve a jogállamiság kritériumainak érvényre juttatása, így a szerteágazó jogosítványokkal és feladatrendszerrel rendelkező szervezet nemcsak technikai szolgáltató, hanem jelentős biztonságszolgáltató is. Az állampolgárok biztonságérzetének fokozását a titkos információszerző és a néha talán bürokratikusnak tűnő hatósági feladatkör magas színvonalú ellátása egyaránt elősegíti, az információ- és kiberbiztonsági tevékenységnek pedig alapvető célja a széleskörű tudatosítás általi információbiztonság növelése. Ezen feladatok ellátása során az NBSZ különös hangsúlyt fektet munkafolyamatainak elektronizálására, amellyel nemcsak a felhasználói élmény fokozására, egyszerűsítésre törekszik, hanem egy élhetőbb és fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez is hozzá kíván járulni.


NBSZ Főigazgató ünnepi köszöntője

Dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, Főigazgató Asszony köszöntője rövid áttekintést ad a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat eltelt negyed évszázad alatt bekövetkezett szervezeti és tevékenységbeli változásairól.


Az NBSZ időkapszuláját tartalmazó emlékmű ünnepélyes avatása


Jubileumi podcast

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete 2020. évben kezdte meg podcast adásainak sugárzását. Az adások aktuális tartalmát elsődlegesen az online térben történt események határozzák meg, az információbiztonság kiemelt témaköreit járják körbe, közérthető módon megközelítve a problémákat, tanácsokat adva azok megelőzésére.
A podcast valamennyi kiemelt podcast-szolgáltató weboldalán elérhető „Kibertámadás!” címmel.