Gazdálkodás

 • Előirányzatok
  A költségvetési törvényben szereplő, az NBSZ cím alatt található adatok.

 • Beszerzések
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával a közbeszerzésekről szóló
  2003. évi CXXIX. törvény szerinti eljárások alapján létrejött szerződések, ide
  nem értve a 143/2004. (IV.29) Korm. rendelet alapján létrejött szerződéseket.

 • Pályázatok
  Pályázatok, támogatások. Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek.

 • Vagyonkezelés
  Az NBSZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2015.09.21-i hatállyal
  egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződést kötött.

 • Honvéd EP kártalanítás
  Honvéd Egészségbiztosító Pénztárral összefüggő kártalanítás és ehhez szükséges formanyomtatvány rendszeresítése.