Panaszok és közérdekű bejelentések


Az NBSZ-hez érkező panaszok és közérdekű bejelentések intézésének rendje.

Az NBSZ-hez panasz és közérdekű bejelentés írásban az alábbi módon juttatható el:

Cím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Adminisztratív Igazgatóság
1022 Budapest, Törökvész út 32-34.

Postacím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Adminisztratív Igazgatóság
1399 Budapest 62. Pf. 710.

Telefax: 06 (1) 336-4823
Telefon: 06 (1) 336-4823
E-mail: bejelentes@nbsz.gov.hu

A levélben, levelezési, postafiók címre küldött, illetve a faxon, vagy e-mailben kapott panaszokat, illetve közérdekű bejelentéseket az NBSZ iktatja. Iktatás után megvizsgálja, hogy érinti-e a feladat- és hatáskörét, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottakon alapul.
Amennyiben az NBSZ a panasz, illetve a közérdekű bejelentés kivizsgálására feladat- és hatáskör hiányában nem jogosult, a beérkezéstől számított nyolc napon belül azt az eljárásra jogosult szervezethez átteszi, ennek tényéről egyidejűleg a panaszost, vagy a közérdekű bejelentőt értesíti.
A panasz, illetve a közérdekű bejelentés kivizsgálására a beérkezéstől számított harminc nap áll rendelkezésre.
A választ az NBSZ a panasz, illetve a közérdekű bejelentés beérkezésének módjától függően – papíralapú vagy elektronikus formában – adja meg.
(Ha a panaszos vagy a közérdekű bejelentő elérhetőséget nem ad meg, igénye értelemszerűen nem vizsgálható ki.)Szóbeli panasz, bejelentés közlésére – keddenként 9-12 óra között, csütörtökönként 13-16 óra között van lehetőség az NBSZ Központi Objektumában. A szóbeli panaszt, bejelentést telefonon is meg lehet tenni.


Adatkezelési tájékoztató: