Sikeres adatvédelmi audit a Szakszolgálatnál

 

Lezárult a Szakszolgálat titkos információgyűjtéshez/titkos adatszerzéshez kapcsolódó, szolgáltató tevékenységének adatkezelési aspektusait vizsgáló adatvédelmi audit.

Az audit során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársai a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és eljárásrendek tanulmányozását követően egyedülálló módszerrel világították át a Szakszolgálat eljárásait.

Az adatvédelmi audit mind tárgyát, mind volumenét, mind módszertanát tekintve egyedülálló vállalkozás volt úgy a NAIH, mint a Szakszolgálat vonatkozásában egyaránt; még sem hazánkban sem külföldön nem volt példa arra, hogy egy adatvédelmi hatóság a gyakorlatban, átfogó jelleggel ellenőrizze egy nemzetbiztonsági szolgálat adatkezelési gyakorlatát.

Unikális volt az ellenőrzés tárgya, mert a személyes adatkezelési szempontból kiemelten fontos tevékenység, az ún. titkos információgyűjtő eszközök alkalmazása került az audit során terítékre. Tekintettel arra, hogy a Szakszolgálat különböző nemzetbiztonsági szolgálatoknak és bűnüldöző szerveknek is dolgozik, a vizsgálat eredményeiből az egész rendvédelmi-nemzetbiztonsági ágazatra érvényes következtetéseket vonhatnak le a szakemberek.

Teljesen új, mondhatni világszabadalom az audit módszertana, amelynek különlegessége, hogy az egyébként megszokott ellenőrzési cselekmények (szabályzatok, eljárásrendek tanulmányozása) mellett, illetve után a Hatóság munkatársai a Szakszolgálat aktív közreműködésével az éles „operatív” helyzettel hajszálra megegyező teszt-szituációkat hoztak létre, és ezekben a valósághű eseménysorokban ellenőrizték az információgyűjtés során keletkező adatok útját, sorsát.

A fenti megoldás eredményeként a Hatóság úgy kaphatott átfogó és hiteles képet a vizsgált tevékenységekről, hogy éles adattal egyáltalán nem találkozott vizsgálódásai során; az audit tehát tiszteletben tartotta az érintett operatív eljárások tartalmának titkosságát.

A laikus közvélemény számára érdekes kérdés lehet, mi vitte rá a Szakszolgálatot ilyen mélységű feltárulkozásra?

A Szakszolgálat egyedülálló képességekkel és kapacitásokkal rendelkezik különböző titkos információgyűjtő eljárások – például kommunikáció-ellenőrzés, fizikai megfigyelés – terén. Ezeket az eszközöket azonban soha nem saját kénye-kedvére, hanem egy törvényi rendelkezések által erősen behatárolt, rendkívül exkluzív ügyfélkör – nemzetbiztonsági szolgálatok, bűnüldöző szervek – kérésére alkalmazza. Ilyen módon a Szakszolgálat független, külső szervezetként vesz részt a bűnüldözési (ezen keresztül az igazságszolgáltatási), illetve nemzetbiztonsági tevékenységek előmozdításában; munkájával szemben pedig kettős követelmény jelentkezik: úgymint a jogszerűség és szakszerűség szavatolása. A Szakszolgálat életében ennek a két szempontnak a következetes érvényre juttatása minden másnál előbbrevaló.

Partnereink, az információk végfelhasználói részéről gyakran kapunk visszajelzést; egy-egy eredményes felderítésre fontos visszacsatolásként tekintünk.

Ritka lehetőség azonban, hogy olyan autonóm külső hatóságtól kapjunk visszajelzést, amelynek véleményére, értékítéletére mérvadóként, elvárásaira etalonként tekintünk. Ilyen ritka alkalom volt a NAIH által folytatott adatvédelmi audit.


A lefolytatott audit az NBSZ szempontjából egyértelműen eredményesnek bizonyult; ahogy dr. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke fogalmazott: az audit egyértelműen visszaigazolta, hogy az NBSZ magas szakmai színvonalon, a jogszerű adatkezelés iránt elkötelezetten hajtja végre törvényben meghatározott feladatait.

Eredménynek tekintjük ugyanakkor azt is, hogy a lefolytatott tesztek a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek néhány olyan részletét is feltárták, amelyekkel kapcsolatban a NAIH észrevételekkel és javaslatokkal élt.

A Szakszolgálat eltökélt a tekintetben, hogy a jelzett észrevételeknek a gyakorlatba történő átültetésével tovább tökéletesíti adatkezelési metódusai és kontrollmechanizmusai működését.

A legfontosabb, a közvélemény számára is értelmezhető eredmény, hogy az audit végrehajtása során a NAIH jogsértő adatkezelési gyakorlatot nem tárt fel.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársainak munkáját ezúton is köszönjük.

[kapcsolódó anyagok: MTI közlemény 2017. április 5., szerda 13:53 : NAIH: a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alkotmányos módon működik]