Közérdekű adatok megismerése


Az NBSZ-hez érkező, közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

Az NBSZ-hez közérdekű adat megismerése iránti igény az alábbi módon juttatható el:

Cím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1022 Budapest, Törökvész út 32-34.

Postacím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1399 Budapest 62. Pf. 710.

Telefax: 06 (1) 329-0163
Telefon: 06 (1) 325-7672
E-mail: nbsz@nbsz.gov.hu

A levélben, levelezési, postafiók címre küldött, illetve a faxon, vagy e-mailben kapott adatmegismerési igényeket - a telefonon bejelentett igényt írásba foglalás után - az NBSZ iktatja. Iktatás után megvizsgálja, hogy az igény minősített adat megismerésére irányul-e. Amennyiben igen, a megismerési igény teljesítését elutasítja és erről az indokok közlésével 8 napon belül, tájékoztatja az adat-igénylőt.
Az adatmegismerési igény teljesíthetősége esetén 15 napon belül tájékoztatja az adat-igénylőt.
Abban az esetben, ha az adatmegismerési igény olyan közérdekű adat megismerésére irányul, amely az NBSZ honlapján vagy bármely más módon mindenki számára hozzáférhető, az igénylőt erről tájékoztatja.
Az adatmegismerési igényekre a választ az NBSZ a beérkezett kérelem módjától függően - papíralapú vagy elektronikus formában - adja meg.
(Ha az igénylő elérhetőséget nem ad meg, igénye értelemszerűen nem teljesíthető.)
A beérkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igények az NBSZ Adattári Terve alapján 5 évig megőrzésre, majd ezt követően megsemmisítésre kerülnek.