A törvényességi ellenőrzést végző szervek feladatai

 

A Nemzetbiztonsági Bizottság feladatai

 

Az Állami Számvevőszék feladatai

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai

 

Alapvető Jogok Biztosának közfeladata

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának feladata