Pályázatok

NKFIA

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Támogató Alap Támogató/Irányító Hatóság Kedvezményezett projekt címe, azonosító száma, időtartama Támogatás összege, mértéke Projekt leírás
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése Kulturális és Innovációs Minisztérium

Képviseletében eljáró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (INFOLAB)

2022-2.1.1-NL-2022-00011

Konzorciumvezető: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)

Kedvezményezettek:Nemzetbiztonsági Szakszolgálat IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022.05.01. – 2026.03.31.
1 209 994 508 Ft
100%

Kedvezményezetti bontásban:

NBSZ:
609 994 508 Ft

IdomSoft Zrt.:
600 000 000 FT
Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriumot létrehozó konzorcium tagjai kettős célt tűztek ki maguk elé: a feltörekvő infokommunikációs és információs technológiák biztonságos bevezetésének és alkalmazásának támogatását, valamint az államigazgatás digitális átalakítását. Ennek megfelelően a laboratórium kiemelten fókuszál a jövő hírközlésének gerincét adó 5G és további technológiák sérülékenységének, a kiberbiztonság egyes kérdésköreinek, illetve a mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásoknak az e-közigazgatásban, illetve a rendészeti és rendvédelmi területeken való bevezetésének a kutatására.

A kiemelt kutatási területek:

  • 5G rádiós interfész protokollvizsgálata
  • 5G rádiós interfész sérülékenysége
  • Kibervédelemmel kapcsolatos kutatások
  • Biztonságos kommunikációs csatornák
  • MI-alapú e-közigazgatás
  • Az MI közigazgatási alkalmazása
  • Nemzeti adatvagyon
  • MI-technológián alapuló fejlesztési integrálási pontok