A Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából {1785-2011} című kötet bemutatója

Dr. Boda József főigazgató úr köszöntője a könyvbemutatónA Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából 2011-ben tudományos konferencia megrendezésére került sor. A konferencia célja az NBSZ tevékenységének tudományos jellegű feldolgozása és bemutatása, a szakma és a szakmán kívüli érdeklődők részére is kézzel foghatóvá tététele volt.

A konferencián elhangzott előadások részletesen bemutatták az NBSZ tevékenységének nyílt vetületeit, kialakulását, történeti hátterét.

A konferencia sikeréből kiindulva született az ötlet, hogy annak anyagát – kibővítve az NBSZ, illetve elődjei történetének bemutatásával, a szakma régmúltra visszatekintő eredetének kutatási eredményeivel – a nyílt közönség számára is hozzáférhetővé tegyük egy szemelvénykötet formájában. Ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a szakma örömeibe, de annak árnyoldalaiba is.

A kötet a „Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785-2011)” címet kapta. Négy fő fejezete van, melyek időrendben mutatják be a szakágak történetét.

Az első fejezet a „Kezdetektől a kiegyezésig” tartalmaz hasznos információkat többek között a kor titkos megfigyeléseiről, a polgári hírszerzésről, vagy az akkor új ágazatként felbukkanó postaellenőrzésről.

A második részben a „Kiegyezéstől a II. világháború végéig” követhetjük végig a változásokat, illetve az új ágazatok megjelenését, például az írásvizsgálatot.

A harmadik fejezet „A szocialista államvédelem” címet kapta. Ebben mutatjuk be a legtöbb, újonnan megjelent vagy egyéb tevékenységekből kivált feladatot, ide értve többek között a rejtjeltevékenységet, a rádiófelderítést vagy a környezettanulmányozást. Itt kerülnek bemutatásra a kort jellemző szervezeti keretek, de olyan nagy érdeklődésre számot tartó témák is jelen vannak, mint a titkos lakások vagy a titkos operatív rendszabályok bemutatása.
Fontosnak tartottuk, hogy bemutatásra kerüljön a tevékenység oktatása a kor tükrében, így részletes, az adott korra jellemző bibliográfia, de a korabeli oktatófilmek is bemutatásra kerülnek.

A negyedik, lezáró fejezet a legutóbbi és a jelen kort mutatja be, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helyét, szerepét, feladatait a XXI. században.

Azon a véleményen vagyunk, hogy egy ilyen hiánypótló kötet nagy segítségére lehet a történeti kutatásokat végzőknek, azoknak, akik a haza szolgálatának szánták életüket, és azoknak is, akiket tanulmányaik során lelnek rá erre az időtlenül érdekes témára.

 

Dr. Gyarmati György, az ÁBTL főigazgatója bemutatja a kötetet
Dr. Gyarmati György, az ÁBTL főigazgatója bemutatja a kötetet

Vissza