9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő neve és címe

Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Postai cím:

Város/Község:

Törökvész út 32-34.

Postai irányítószám:    1022                

Ország:

HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Tarján Gáborné gazdasági igazgató

Telefon: +36 1 336 4818

E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu

Fax: +36 1 336 4807

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű                                            

Közjogi szervezet                       

Regionális/helyi szintű                               

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]                                        

Egyéb                                                                                                              

 

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

Száma: 3

Érték: 1 548 633 488,-

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

Száma: 4

Értéke: 62 025 324,-

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

III.1.1) Árubeszerzés

III.1.1.1) Eljárás típusa

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt

 meghívásos

 gyorsított meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 gyorsított tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

1 (száma)

380 000 000,- (értéke)

 nyílt

 meghívásos

 gyorsított meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 gyorsított tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

 1 (száma)

704 633 488,- (értéke)

 nyílt

 meghívásos

 gyorsított meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 gyorsított tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

1 (száma)

464 000 000,- (értéke)

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          3 (száma)                            1 548 633 488,- (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

1 (száma)

10 650 000,- (értéke)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

1 (száma)

1 757 912,- (értéke)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

1 (száma)

3 332 272,- (értéke)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

1 (száma)

46 285 140,- (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                4 (száma)                               62 025 324,- (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

22420000-0 (CPV kód, főtárgy szerint)                                1 (száma)                                        380 000 000,- (értéke)

09132100-4 (CPV kód, főtárgy szerint)                                1 (száma)                                        704 633 488,- (értéke)

09123000-7 (CPV kód, főtárgy szerint)                                1 (száma)                                        464 000 000,- (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                       3(száma)                                1 548 633 488,- (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

22420000-0 (CPV kód, főtárgy szerint)                                         1 (száma)                                      10 650 000,-(értéke)

34351100-3 (CPV kód, főtárgy szerint)                                         1 (száma)                                        1 757 912,- (értéke)

34351100-3 (CPV kód, főtárgy szerint)                                         1 (száma)                                        3 332 272,- (értéke)

 38510000-3

 38425800-8

 38432210-7 (CPV kód, főtárgy szerint)                              1 (száma)                                46 285 140,- (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                              4 (száma)                                      62 025 324,- (értéke)

III.1.2) Építési beruházás

III.1.2.1) Eljárás típusa

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt

 meghívásos

 gyorsított meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 gyorsított tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                   (száma)                           (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                                                       (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:             (száma)                           (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:        (száma)                           (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                         (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       (száma)                           (értéke)

III.1.3) Építési koncesszió

III.1.3.1) Eljárás típusa

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt

 meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:         (száma)                           (értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                           (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                          (száma)                           (értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:             (száma)                           (értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                           (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                   (száma)                           (értéke)

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés

III.1.4.1) Eljárás típusa

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt

 meghívásos

 gyorsított meghívásos

 hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 hirdetmény nélküli tárgyalásos

 gyorsított tárgyalásos

 keretmegállapodásos

 versenypárbeszéd

 tervpályázat

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:      (száma)                           (értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:          (száma)                           (értéke)

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

III.1.5.1) Eljárás típusa

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 hirdetménnyel induló tárgyalásos

 hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 

 (száma)

                          (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:       (száma)                           (értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:            (száma)                           (értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.2.1) Árubeszerzés

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 124. § (2) a)

 124. § (2) b)

 125. § (1)

 125. § (2) a)

 125. § (2) b)

 125. § (2) c)

 125. § (4) a)

 125. § (4) b)

 125. § (4) c)

 125. § (4) d)

1 (száma)

704 633 488,- (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:     1 (száma)                                 704 633 488,- (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b)

 125. § (4) a)

 125. § (4) b)

 125. § (4) c)

 125. § (4) d)

 

 (száma)

                          (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban:           (száma)                           (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 124. § (2) a)

 124. § (2) b)

 124. § (2) c)

 125. § (1)

 125. § (2) a)

 125. § (2) b)

 125. § (2) c)

 125. § (3) a)

 125. § (3) b)

 139. § (2)

 (száma)

                          (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

 (száma)                           (értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b)

 125. § (3) a)

 125. § (3) b)

   

 (száma)

                          (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:        

 (száma)                           (értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b)

   

 (száma)

                          (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:    

 (száma)                           (értéke)

IV. szakasz: további információk

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          5

közbeszerzések értéke:           670 324 446,-

IV.2)A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 130 760 000,-

IV.3)Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.4)Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5)Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembe vételre

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                              

IV.7)EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          1

közbeszerzések értéke:           46 285 140,-

IV.8)A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          5

közbeszerzések értéke:           442 025 324,-

IV.9)A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma:          

közbeszerzések értéke:                                         

IV.10) Az összegezés feladásának dátuma: 2011/05/27  (év/hó/nap)